Welkom

Inzicht - Kennisdeling - Prestatieverbetering

Met de invoering van de Wro en de digitale aspecten nemen de ontwikkelingen op het snijvlak van de ruimtelijke ordening en ICT een grote vlucht. Uw organisatie heeft geïnvesteerd om conform de standaarden alle ruimtelijke plannen digitaal te maken, beschikbaar te stellen en te gebruiken. Hoe presteert u zo goed mogelijk om met de beperkt beschik­bare middelen aan de verplichtingen te blijven voldoen en uw ambities waar te maken? Behaalt u al echte meerwaarde uit de digitale RO-keten?

De Benchmark-RO geeft u in korte tijd een compleet overzicht van de inrichting en prestaties van het digitale RO-proces én geeft u inzicht in de mogelijkheden voor verbetering. Hiermee wordt het proces geopti­maliseerd, werkt u gericht aan uw ambities en bent u bovendien goed voorbereid op toekomstige ontwikkelingen.

  • Meet en vergelijk gestructureerd uw prestaties met die van andere organisaties;
  • Analyseer de verschillen en deel kennis, ervaringen en best practices met elkaar;
  • Verbeter uw prestaties, optimaliseer processen en zet beperkte middelen doelmatig in.

Via deze website kunt u zich oriënteren op de mogelijkheden die de Benchmark-RO u te bieden heeft. U kunt zich aanmelden via deelnemen.  

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op of download hier de brochure.

Inloggen

Laatste Nieuws

Momenteel is er geen nieuws.

Een moment a.u.b.